روانسنجی

روانشناسی-روانسنجی-مقالات روانشناسی-فلسفه علم-آزمون های روانی

منابع دکترای روانشناسی تربیتی

منابعی که تقریبا در هر دانشگاهی برای آزمون دکترای روانشناسی مشترک است.

۱-روانشناسی تربیتی-کتاب روانشناسی پرورشی سیف

۲-آمار و روش تحقیق:آمار دلاور+هومن و روش تحقیق دلاور+هومن

۳-روانسنجی:سنجش و اندازه گیری هومن+سیف

۴-روانشناسی یادگیری:کتاب هرگنهان ترجمه سیف

۵-روانشناسی شخصیت:شولتز +پروین+کریمی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ اسفند۱۳۸۷ساعت 18:45  توسط منصور حرفه دوست  |