روانسنجی

روانشناسی-روانسنجی-مقالات روانشناسی-فلسفه علم-آزمون های روانی

منابع دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

روان شناسی اجتماعی: دکتر یوسف کریمی- دکتر سجاد اژه ای- دکتر شکر کن

روان شناسی مرضی: دکتر دادستان- یحیی سید محمدی- کاپلان

روان شناسی سلامت: دکترر هاشمیان

روان شناسی فیزیولوژیک: دکتر رستمی

زبان انگلیسی در زمینه روان شناسی سلامت: منبع خاصی ندارد

روش تحقیق و آمار: هومن- دلاور

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 17:34  توسط دکتر رسول حشمتی 
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ مهر۱۳۸۹ساعت 15:39  توسط منصور حرفه دوست  |