روانسنجی

روانشناسی-روانسنجی-مقالات روانشناسی-فلسفه علم-آزمون های روانی

منابع دکتری روانشناسی بالینی عمومی روانسنجی و...

ضمن تشکر از دوستان عزیز که همواره لطف انها شامل حال ما بوده است و از اینکه به ما اعتماد کرده و منابع دکتری رشته ها و گرایش های مربوط به روانشناسی را در کنکور دکتری جدید را از ما خواستار بوده اند . منابع جدید رشته روانشناسی و گرایش های مربوطه را در کنکور دکتری امسال را در اینجا قصد دارم معرفی کنمُ با وجود اینکه امسال شکل کنکور دکتری تغییر یافته است. ولی با اینحال منابع دکتری روانشناسی از نظر من همان کتاب های مربوط به متخصصان مربوطه است. منابعی که من با مشورت اساتید علامه و سایر دانشگاه ها در اینجا معرفی کرده ام عبارتند از:

 آمار روش تحقیق

۱- آمار و روش تحقیق دکتر هومن

۲-   تحلیل آماری فرگوسن ترجمه دلاور و نقش بندی

۳-روش پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دکتر دلاور

۴- روش تحقیق سرمدُ بازرگانُ حجازی

روانسنجی

۱-مبانی نظری اندازه گیری مگنسون ترجمه دکتر براهنی

۲- مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری ترجمه دکتر دلاور

۳-سنجش و اندازه گیری دکتر هومن

۴- نظریه سوال-پاسخ ترجمه دکتر محمدرضا فلسفی نژاد (انتشارات دانشگاه علامه)

روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ دی۱۳۸۹ساعت 15:27  توسط منصور حرفه دوست  |