روانسنجی

روانشناسی-روانسنجی-مقالات روانشناسی-فلسفه علم-آزمون های روانی

تست هوش آنلاین- آزمون هوش

اکثر آزمون های هوشی به نظر می رسد که مشکلات و خطاهای زیادی را دارند. مثلا آزمون وکسلر که در ایران ترجمه شده فاقد هنجاریابی معتبر است و سوالات آن واقعا قدیمی و خیلی ساده به نظر می رسد. من خودم این آزمون را بر روی چند نفر اجرا کدم و دیدم که این آزمون خیلی بیش برآورد می کند. مهمترین دلیل این می باشد که از نظر ویژگیهای روانسنجی فاقد روایی و اعتبار می باشد. اینجا آدرس یکی از آزمون های هوشی خوب و به نظر من پایا و روا  می باشدُ گذاشتم. البته یادتان باشد که این آزمون هوش سیال و هوش تا حدی ارثی را می سنجدو نیاز به تمرکز دارد. این آزمون ها به آزمون های نابسته به فرهنگ هم معروف هستندُ چراکه معمولا یادگیری های قبلی زیاد دخیل نیستند. البته به نظر می رسد که تمرین و تکرار تا حدی نمرات شما را می تواند بالا ببرد.

این آزمون ۳۹ سوال دارد که شما در وقت محدودی باید به آن پاسخ دهید. در زیر صفحه زمان باقیمانده نشان داده شده است. سوالات اول راحت هستند و سوالهای آخر خیلی سخت می باشند. زمانتان را خوب مدیریت کنید. بعد از تمام کردن سوالات نمره هوش شما توسط نرم افزار محاسبه می شود.

آزمون هوش سیال

+ نوشته شده در  دوشنبه ۷ شهریور۱۳۹۰ساعت 6:7  توسط منصور حرفه دوست  |